Bli medlem

Välkommen som medlem i Allegroklubben!

Allegroklubben

Är en förening för alla som äger eller är intresserade av Allegro eller Adagiobåtar. Utgående från det klassiska kosterbåtskonceptet har Lars-Olof Norlin konstruerat robusta och välseglande båtar som passar lika bra på de stora haven som i våra grunduppfyllda skärgårdar.

Vi strävar efter att alla Allegro- och Adagio-ägare ska vilja vara medlemmar i föreningen! Inte minst för att få tillgång till båtwikin som finns på medlemsarean. Om du aktivt valt bort att bli medlem, skriv gärna och berätta varför så att vi kan bli bättre!

Äntligen!

Det är med stor tillfredsställelse vi kan utropa ’Äntligen’! Efter många års, och ett antal personers intermittenta arbete, har vår klubbtidningsredaktör till slut sammanställt den efterlängtade ’Allegrobibeln’! Han, Göran Forsström, har lagt hundratals timmar på redigering av de senaste 40 årens tips och idéer som publicerats i vår klubbtidning. Jag talar naturligtvis om ’Tipsboken’, en är en unik dokumentation av din båts historik och olika ägares ömsinta förbättringar av densamma.

Som betalande medlem i Allegroklubben 2019-2020 har du fått boken i brevlådan och nu finns den även att beställa för dig som blivit medlem senare eller vill ta del av ett tidsdokument för en klassisk båttyp. Boken är inbunden i hård pärm och ett format som passar lika bra i bokhyllan som skeppsbiblioteket.

Pris: 225:- exkl frakt & porto

 

Som medlem

 i Allegroklubben får du möjlighet att gå på våra föredrag, studiebesök och möten. Du får AllegroNytt fyra gånger om i året. I tidningen kan du dela med dig av dina erfarenheter och fråga andra medlemmar om råd. Du kan även annonsera gratis där. Den Tekniska kommittén kan du fråga till råds.

Att vara medlem i klubben kostar 300 kr. Då får man tidningen, möjlighet att gå på föredrag, studiebesök och delta vi våra övriga träffar. Observera, bor man utomlands betalar man 50 kr extra för papperstidningen p.g.a portokostnader.

Medlemsavgiften

gäller för kalenderåret oavsett när den betalas in. Man får alla årets tidningar och kan köpa skrifter etc till medlemspris. Även om man blir medlem i november måste man alltså betala igen det påföljande året.

Enklast blir man medlem genom att sätta in 300 kr (350 kr för utlandsboende) på föreningens postgiro 71 99 46 – 6 eller swish 1236793640 och uppge namn, adress, telefon, mailadress och eventuell båttyp och segelnummer. Kan du inte ange uppgifterna i samband med betalningen mailar du dem till kassören. Har du några frågor kan du alltid kontakta vår webansvarige.

Från utlandet betalar med IBAN: SE06 9500 0099 6026 0719 9466 och Swift/Bic-kod: NDEASESS

Du kan även köpa våra skrifter och annat material till självkostnadspris. Gå till Beställningssidan