Bli medlem

Välkommen som medlem i Allegroklubben!

Allegroklubben

Är en förening för alla som äger eller är intresserade av Allegro eller Adagiobåtar. Utgående från det klassiska kosterbåtskonceptet har Lars-Olof Norlin konstruerat robusta och välseglande båtar som passar lika bra på de stora haven som i våra grunduppfyllda skärgårdar.

Vi strävar efter att alla Allegro- och Adagio-ägare ska vilja vara medlemmar i föreningen! Inte minst för att få tillgång till båtwikin som finns på medlemsarean. Om du aktivt valt bort att bli medlem, skriv gärna och berätta varför så att vi kan bli bättre!

 Som medlem i Allegroklubben får du möjlighet att gå på våra föredrag, studiebesök och möten.
Du får AllegroNytt fyra gånger om i året. I tidningen kan du dela med dig av dina erfarenheter och fråga andra medlemmar om råd. Du kan även annonsera gratis där. Den Tekniska kommittén kan du fråga till råds.

Medlemsavgiften

gäller för kalenderåret oavsett när den betalas in. Man får alla årets tidningar och kan köpa skrifter etc till medlemspris. Även om man blir medlem i november måste man alltså betala igen det påföljande året.

Enklast blir man medlem genom att sätta in 300 kr (350 kr för utlandsboende) på föreningens
Plusgiro 71 99 46 – 6 eller
swish 1236793640
Uppge namn, mailadress, båttyp och segelnummer.
Skicka även ett mail till kassor@allegroklubben.se i samband med betalningen med info om namn, adress, postadress, mobilnummer.
Från utlandet betalar med IBAN: SE06 9500 0099 6026 0719 9466 och Swift/Bic-kod: NDEASESS
Du kan även betala via PayPal.