….vad kan du göra för Allegroklubben?

augusti 29th, 2021 by admin

Nu är det hög tid att du som kan hjälpa till tar ett steg fram! Inget gör sig själv och det gäller i högsta grad även arbetet med allegroklubbens verksamhet. Delar vi på gracerna blir inte uppgiften alltför betungande och dessutom oftast rolig. Inte sällan bidrar positiv feedback och trevliga videomöten till att engagemanget känns meningsfullt. Just nu behöver vi hjälp med följande uppdrag.

– Styrelseledamot (gärna adagioägare)

– Styrelseledamot/Sekreterare (skriver och arkiverar protokoll etc)

– Styrelseledamot/Klubbmästare (initierar klubbaktiviteter/träffar, gärna digitalt)

– Styrelseledamot/biträdande Webmaster/Webmaster (nuvarande webmaster ger sig ut på långsegling våren 2022) Klubben har licens för Divi template och hemsidan görs i wordpress. Du bör med andra ord ha lite kläm på hur man gör hemsidor men inte nödvändigtvis kodning.

– Revisorer (granskar klubbens räkenskaper)

– Tidningsdistributörer (packar och levererar tidningar till posten 4ggr/år, du bor i Sth)

Därutöver ser vi gärna att du som kan, och vill, bistår redaktören i jakten på innehåll och aktivt deltar i produktionen av klubbtidningen. Tidningen är en mycket uppskattad del av klubbens olika informationsplattformar, hemsida och Facebook kompletterar pappersformatet.     

Du kanske undrar varför vi efterlyser funktionärer via klubbtidningen. Förklaringen är att klubben saknar, och länge saknat, Valberedning. Det är dessutom inte den enklaste uppgiften då valberedare historiskt sett letat kandidater i sitt eget nätverk av allegro- och adagioseglare. Inte sällan kontaktades då de man kände i regionen.

Med möjligheten att hålla möten och träffar via internet med appar som Skype, Zoom etc har bostadsort ingen avgörande betydelse. Nuvarande styrelse har inte träffats fysiskt sedan årsmötet i mars 2019. Det är alltså möjligt, och önskvärt, att styrelsens medlemmar representerar allegro- och adagioseglare i hela landet. Du som tycker det kunde vara intressant att bidra till klubbens fortlevnad och utveckling får gärna höra av dig till någon i styrelsen t ex ordf@allegroklubben.se , kassor@allegroklubben.se eller webmaster@allegroklubben.se så berättar vi mer om uppdragets innehåll.

Mvh Steve Franzén, Ordförande                   

Glömt medlemsavgiften?

augusti 29th, 2021 by admin

Det är i dagsläget ganska många som ännu inte betalat medlemsavgiften om 250:-/år, för 2021. Du betalar till föreningens postgiro 71 99 46 – 6 eller swish 1236793640 och uppge namn, adress, telefon och mailadress. Från utlandet betalar du med IBAN: SE06 9500 0099 6026 0719 9466 och Swift/Bic-kod: NDEASESS

Önskar du avsäga dig medlemskapet ber vi dig meddela detta till E-postadress kassor@allegroklubben.se snarast! Medlemsavgiften är bl a förutsättningen för utgivning och distribution av klubbtidningen AllegroNytt.    

Byte till nya siten

augusti 23rd, 2021 by admin

Inom ett par veckor så kommer vi att byta plats på denna site och den nya, man kommer fortfarande att kunna komma åt denna gamla allegroklubbsida via en länk på den nya sitens ”hem” sida.

Man kan redan nu gå till den nya siten via länken ”Nya Hem” i vänstermenyn.

Bli medlem nu, spara 99:-

februari 2nd, 2021 by admin

Funderar du på att bli medlem i Allegroklubben är det läge att just nu. Under februari 2021 erbjuder klubben ett förmånligt paket innehållande medlemskap 2021, klubbvimpel, dekaler, nytryckt Tipsbok, jubilumsutgåva 2020 (i mån av tillgång) och aktuellt nummer av klubbtidningen för totalt 475:- inkl frakt (99:-) Värde ca 650:- + frakt.

Bakom rubriken ”Bli medlem” i menyn t.v. finns info om hur du gör, välkommen!

Höjd Medlemsavgift 2021

januari 14th, 2021 by admin

Mer än dubbelt så många som vid ett normalt årsmöte tog chansen att påverka utfallet av ”årets” förhandling. Flera har uttryck sitt gillande att besvara det digitala frågeformuläret. Styrelsen tackar för förtroendet och det stöd vi fått. ”Mötet” beslutade enl förslag att höja medlemsavgiften till 250 kr/år. Sista betalningsdag 31/3 – 2021.
Enklast betalar du genom att sätta in 250 kr (300 kr för utlandsboende) på föreningens plusgiro 71 99 46 – 6 och uppge namn, adress, telefon, mailadress och eventuell båttyp och segelnummer. Kan du inte ange uppgifterna i samband med betalningen mailar du dem till kassören. Har du några frågor kan du alltid kontakta vår webbansvarige.

Från utlandet betalar med IBAN: SE06 9500 0099 6026 0719 9466 och Swift/Bic-kod: NDEASESS   

Inom snar framtid kommer du kunna betala medlemsavgiften via Swish.

Årsmöte digitalt, bara dagar kvar!

december 21st, 2020 by admin

Hittills har 58 av drygt 200 medlemmar besvarat frågeformuläret kopplat till det digitala årsmötet. Det är mer än dubbelt så många som brukar närvara vid ett normalt möte. Men samtidigt lite synd att inte fler tar chansen att påverka och ge styrelsen stöd?

Styrelsen önskar er alla God Jul & Gott Nytt år

Årsmöte digitalt förlängd svarstid till 27/12

december 3rd, 2020 by admin

Äntligen,
som en känd person utropade vid tillkännagivandet av årets Nobelpristagare i litteratur för ganska många år sedan nu, är det dags för Årsmöte i Allegroklubben. Denna gång digitalt p g a den pågående viruspaniken.
Sedan Coronavirus drabbade har vi alla fått inrätta våra liv efter myndigheternas restriktioner och förmaningar. Det blev då omöjligt att genomföra årsmötet i Nynäshamn som planerat. Efter en tids efterforskningar har vi nu kommit fram till att låta klubbens medlemmar svara på de frågor som normalt ställs vid ett fysiskt möte i stället göra det i en digital enkät via Internet.  

Har Du inte fått mejlet med länken till frågeformuläret har du förmodligen inte meddelat en fungerande/ändrad E-postadress? Höra av dig till ordf@allegroklubben.se så ordnar vi det. Då klubbtidningen blivit lite sen förlänger vi tiden för den digitala årsmötesenkäten. Möjligheten att svara stänger söndag 27 december kl 20.00.

Inställt Årsmöte & Jubileumsmiddag

november 1st, 2020 by admin

Med anledning av Foklhälsomyndighetens, FHM, skärpta regler och rekommendationer avblåser vi Allegroklubbens planerade Årsmöte och Jubileumsmiddag den 7 november i Nynäshamn.  En enig styrelse anser det vore oansvarigt att genomföra aktiviteten med tanke på den nu ökade risken för smittspridning. Styrelsen avser återkomma med lösning för genomförande av Årsmöte digitalt.