Allegro 27

Allmänt

Allegro 27 är en populär långfärdsbåt i den mindre storleksklassen.
Flera har seglats jorden runt och många över atlanten.
Båten är robust byggd med utanpåliggande järnköl. Skrovet är kraftigt dimensionerat med förstyvande stringers.
Båten seglas utan svårighet av en person.
Båten är rymlig och man får plats med mycket packning, fullt tillfredsställande även vid längre färder.

Allegro 27 är en drygt åtta meter lång segelbåt av  kostertyp, vilket gör att den är förhållandevis grundgående, tämligen bred och har en spetsgattad akter.
Den är byggd i plast, med utanpåliggande, lång, köl i järn.
Riggen är av mastheadtyp med mast stående på rufftaket och oftast i aluminium. Segelyta under krysställ 31 kvm.
Båten är försedd med inombordsmotor, oftast en diesel på 8 hk eller mer. Den har i ursprungsutförande fem kojer, pentry och toalett.

En begagnad allegrobåt ger en god långfärdsbåt till relativt låg kostnad.
Eftersom de flesta båtar är självbyggen varierar standarden på inredningen en hel del.
Själva plastningen av skroven har dock alltid skett under sakkunnig ledning.

Historik

Allegro 27:an kom till som det vinnande förslaget i en konstruktionspristävling för kosterbåtar i 25 kvadratmetersklassen 1967 som Kosterbåtsförbundet anordnade. Konstruktör var Lars-Olof Norlin och prototypen tillverkades av Gunnar Nielsen i Nyköping.
Den blev klar under hösten och provseglades av Gunnar Hildebrand och Stig Gustafsson från SKBF som var mycket positiva. "Båtens rörelse ingav de ombordvarande en känsla av att segla en större båt. Konstruktören har lyckats med konststycket att få en mycket formstyv båt, lätt på rodret även under segling i krängt läge."

Under 1968 började den serietillverkas av Nielsens båtbyggeri och under året byggdes elva båtar varefter man året därpå byggde ytterligare cirka femton.
På våren 1970 färdigställdes Allegro nr 100 och i juli försattes Nielsens Båt AB i konkurs.
L-O Norlin bildade då ACVA-BÅT AB i Nyköping och tog över produktionen. ACVA var en förkortning av Allegro, Cresendo, Vivace och Adagio, dvs namnen på Norlins konstruktioner.

Med början 1971 erbjöds formarna till självbyggare.
1973 ändrades namnen på båttyperna så att Vivace döps om till Allegro 33 och Allegron blev Allegro 27.
 Allegro 27 nr 200 tillverkades på våren 1974 och båt nr 300 blev klar 1978. Den sista båten tillverkades 1982.

Ruff

De flesta av Allegro 27:orna är byggda med  mycket trä i inredningen . Det ger ett ombonat, och lvälkomnande intryck.
Direkt till babord finns pentry med förvaringsutrymmen. Två diskhoar sitter ovanför motorrummet och utgör det översta trappsteget ner i ruffen.
Det är en okonventionell men praktisk lösning då man behändigt kan stå och diska, rak i ryggen och med öppen skjutlucka och därmed följande nackdel att ingången blockeras.
Till styrbord finns i originalversionen en stickkoj, i vissa båtar omgjord till navigationsbord och stuvutrymme. Det är inte riktigt ståhöjd i ruffen vilket kan vara besvärande om man är lång.

Salongen har två kojer i form av soffor med fällbara ryggar. Stickkojen är mycket rymlig. I förpiken ytterligare två kojer, men det blir smalt vid fötterna för vuxna. Stuvfack finns under kojerna och durken.
I vissa båtar finns också hyllor under skarndäcken, ovanför soffornas ryggstöd. Utformningen varierar.
Många båtar är byggda med ovanligt många stuvfack och planerade för långsegling.
Mellan salong och förpik finns toalett på barbordsidan och garderob till styrbord.

Sittbrunn

Sittbrunnen är relativt liten, djup och känns skyddad. Det är lätt att nå skot under segling. Akterlucka och sittbrunnslucka döljer djupa rejäla stuvfack.

Däck

Övergången mellan skrov och däck är mjukt avrundad. Däcket har bra gångbredd och ett effektivt halkmönster.

Segla

Allegroklubbens tidigare ordförande Anna-Karin Wase beskriver båttypens styrka enligt följande "Allegrobåtens största fördelar är säkerhet, bekvämlighet och dess goda seglingsegenskaper - inte minst på öppet hav.
I en Allegrobåt kan man känna sig trygg i vetskap om att det inte finns några fel i grundkonstruktionen som kan orsaka haveri.
Man kan leva ett trivsamt liv ombord även under långsegling, laga mat, baka och gå på toa utan alltför akrobatiska övningar.
Båten rör sig så fint i vattnet, även i grov sjö, att man mår bra och kan vila på frivakterna."

Till sin natur är en långkölad båt alltid lugnare (trögare, tråkigare beroende på betraktarens öga) i sina rörelser och får även större vändradier och oftast besvärligare att backa med.
Allegro 27an har propelleruttaget helt liggande i skrovet och därmed ett helt roder med ograverad yta, som propellerströmmen kan påverka. Detta ger betydligt bättre styregenskapar vid lågfart och backnings- vändningsmanövrar än de flesta andra långkölade båtar.

Anmärkningsvärda resor med Allegro 27:or

s/y Asiak, med familjen von Heine, seglade till Västindien 1971.

s/y Barina, seglade Jorden runt 1994-99.

Sea Tramp vid Lilla PhiPhi Island, Thailand. Foto Jörgen Kronqvists/y SeaTramp, seglades 1997-2008 av Jörgen Kronqvist runt Jorden, från Råå i Skåne till Suakin i Sudan, där han fick problem med backslaget och lämnade henne. Se mer under K25S302..

 


Sea Tramp vid Lilla PhiPhi Island, Thailand. Foto Jörgen Kronqvist

Allegro 27 i litteraturen

Alfvén, Inger. "s/y Glädjen" Stockholm 1979 (filmatiserad 1989).

Boken handlar om ett par som ska göra en atlantsegling för att lappa ihop sitt äktenskap. Till detta skaffar de en gammal båt som redan en gång tidigare använts av en familj som försökt lösa sina familjeproblem med hjälp av båten. Den senare kvinnans sökande och funderande kring den första familjens resa ger två parallella historier i boken. I den första seglatsen förolyckas både mannen och en son. I den andra seglatsen klarar de sig, även här tack vare kvinnans slutliga mod.

Forsell, Elsmari (förf), Eriksson, Bert (ill). "Friskt vågat : med S/Y Optimal till Medelhavet" Stockholm 1991.

"Friskt vågat" handlar om författarens och hennes sambos seglatser till, och i, Medelhavet i slutet av 80-talet. Givetvis seglar de, större delen av tiden, sin Allegro 27:a. Boken är en rättfram, opretentiös och framför allt oromantisk reseskildring vars kanske största värde ligger i de rätt omfattande beskrivningarna av långseglarens vedermödor med finansiering, arbete och sociala relationer inför och i samband med långseglingen. För Allegro-intresserade är det bestående minnet den entusiastiska beskrivningen av att bo i en Allegro i två år (en redovisad förbättring av pentryt gör en nyfiken), samt jämförelsen mellan långfärdssegling i en Allegro 27:a och en Swan 43:a som utfaller till Allegrons fördel!

Tekniska data

Utförlig teknisk beskrivning finns på Göran Forsströms hemsida ""Allegro 27 långfärdsbåten"


Längd överallt 8,03 m
Längd i vattenlinjen 7,32 m
Djupgående 1,25 m
Deplacement 2,95 / 3,40 ton
Kölvikt 1,30 ton
Segelyta 28,5 kvm
Rigg Masthead
Ruffhöjd ca 1,70 m
Lystal 1,0
Motor Varierande
Konstruktör Lars-Olov Norlin

uppdaterad 2012-03-30 Göran F