Vi har köpt in Divi temat och även lagt på Extra utökningen.
Nu kan alla som är admin ändra och lägga till på alla sidor i siten.