Allegronytt 4-2018

december 7th, 2018 by Göran F

Allegronytt 2018-4 är nu utskickad till medlemmarna.

Detta är den tjockaste och mest innehållsrika tidning, som utgivits under Allegroklubbens snart 50-åriga historia.
Numret har temat ”Segel & Rigg” med hela tolv sidor kring dessa centrala ämnen.
Två artiklar från våra långfärdsseglare Hasse och Leif.
Fritz  sammanfattar essensen i Allegroseglande med slutorden ”Det viktigaste är ju dock att man kan ta sig till Amerika utan be­kymmer”.
Dessutom kommenterar Anna Axelsson, Lars-Olof Norlins yngsta dotter, Allegrons styregenskaper.
Så det finns mycket att läsa 🙂

Är du Allegroseglare och ännu inte medlem i Allegroklubben, är det nu ett lysande tillfälle att bli medlem och kunna ta del av all denna information.

I samband med förra numret av tidningen provade jag att lägga upp några enkäter med anknytning till tidningen på forumet.
Svarsvilligheten från er medlemmar har inte varit särskilt hög.
I detta nummer gör vi ett nytt försök, denna gång läggs enkäterna direkt på hemsidan, i höger kant under Facebookloggan.
Ingen inloggning krävs det är bara att klicka på önskat svar avsluta med ”vote” och sedan kan ni se hur svaren fördelat sig.

Den första frågan är en utvärdering av den tidning som Du just har fått i brevlådan.
Detta nummer har rekordmånga sidor, 24 st och mycket omfattande innehåll.
Portokostnaden är den begränsande faktorn för hur tjock tidningen som kan produceras.
24 sidor kräver ett tunnare papper än i tidigare tidningar.
Bästa kvalitet på papper och tryck ger maximalt 16 sidor.
Detta nummer har alltså 50% mer innehåll till ”priset” av ett tunnare papper och något sämre tryck (märks på vissa bilder) och en högre tryckkostnad.
I enkäten kan du välja mellan dessa två alternativ.
Jämför gärna med det digitala ”originalet” som finns på medlemsarean.
Ditt svar är värdefullt som underlag för utformning av kommande tidningar.

Nästa enkät anknyter till tidningens artikel ”Underhåll av Allegroriggen”, där du kan svara på om du har bytt stående rigg eller tänker göra så.

Göran F

Allegroklubbens enkäter

november 23rd, 2018 by Göran F

Jag har i samband med utskicket av Allegronytt 3-2018 lagt upp tre enkäter på Forumet.
Tråkigt nog har svarsfrekvensen varit väldigt låg.
Jag ser primärt två tänkbara orsaker till detta:
Allegroägarna är inte intresserade av frågor kring sin båt, alternativt att kravet på registrering på forumet är orsak.
Då jag inte riktigt tror på det förstnämnda och hoppas på det sistnämnda har Anna-Carin nu lagt ut enkäterna direkt på hemsidan.
Det krävs ingen inloggning för att rösta, det är bara att markera sitt val och trycka på ”vote”.
Enkäterna finns i höger kolumn under Facebookloggan.

Göran F

Höstmötet inställt

november 14th, 2018 by Steve Franzén

Tyvärr lyckades inte försöket att hitta lämplig föredragshållare för ett höstmöte. Vi jobbar vidare och hoppas istället kunna annonsera ett intressant innehåll till årsmötet i mars 2019. Håll utkik här och på klubbens Facebooksida.

Allegroklubben finns nu på facebook

oktober 31st, 2018 by admin

Äntligen!
Nu finns Allegroklubben på Facebook, leta upp vår gruppsida och begär att få bli medlem. Svara på några enkla frågor och skicka förfrågan. När admin godkänt din förfrågan kan du skriva och svara på inlägg, ställa frågor och ge tips, ladda upp bilder etc. Det är vår förhoppning att denna möjlighet att kommunicera med Allegro-  och Adagioseglare men även andra kosterbåtsägare uppskattas.

Ha det gott!

 

Allegronytt 3-2018

oktober 3rd, 2018 by admin

Allegronytt nr 3-2018 är nu utskickad till medlemmarna och upplagd på medlemssidorna.
Min förhoppning är att med detta nummer erbjuda intressant läsning och information kring Allegrobåtar och långfärd.
Tillsammans med tidningen är även matrikeln för 2018 bifogad.
Matrikeln är tryckt på ett tunnare papper än tidningen, detta för att spara vikt.
Jag har i tidningen tagit upp frågan om Kvantitet kontra Kvalitet, med Postens porto (vikt)  som begränsande faktor.
”Den begränsande parametern är portot, då tidningens vikt styr antal sidor i tidningen. Här är gränsen 100 g därutöver fördubblas portot. Kuvertet väger 20 g, så tidningens vikt får vara maximalt 75 g för att ha viss marginal.
Med en papperskvalitet som i detta nummer innebär det maximalt 16 sidor (detta nr har 12 sidor). Vid samma papperskvalitet som i den bifogade matrikeln så ges 24 sidor.”
Min fråga är, vill du som medlem ha bästa kvalitet på tryck och papper men färre antal sidor i tidningen, eller ett tunnare papper med något sämre tryck, givetvis i färg, men flera sidor, och därmed flera artiklar?
För att få svar på detta har jag ställt frågan i Allegroklubbens forum, där kan du gå in och rösta på vilket alternativ du finner passande.
För att rösta på forumet måste du vara registrerad användare på forumet, är du ej det så kan du enkelt skapa en egen inloggning och därefter besvara enkäten. 

I tidningen finns en artikel med rubriken ”Förbättra Allegrons styregenskaper” här tas problemet med Allegrons ”trögstyrdhet” upp.
Detta borde vara en intressant fråga för de flesta Allegroägare, därför har jag skapat en ny tråd i forumet, där kan detta ämne diskuteras och en enkät kring detta går att fylla i.
J
ag hoppas att du som medlem fått en intressant tidning i brevlådan och att du även går in på forumet och fyller i enkäterna.
Ambitionen och avsikten med detta är att skapa interaktivitet mellan tidning och hemsida och ge ett ytterligare mervärde för dig som medlem i Allegroklubben.

Du som inte är medlem, men som ändå är intresserad av att förbättra styregenskaperna på din Allegro rekommenderas bli medlem och få tillgång till nämnda artikel.
Information om hur man blir medlem finns här på hemsidan.

Önskar alla Allegroägare en  lättstyrd båt
Göran F

 

Allegronytt 2-2018

maj 29th, 2018 by admin

finns det nya numret av Allegronytt upplagt på medlemssidorna och förhoppningsvis även i tryckt form i medlemmarnas brevlådor.
Min förhoppning är att det nya numret av Allegronytt ska vara läsvärt och intressant för våra medlemmar.
Förutsättningarna inför produktionen av numret var:
Begränsat med tid och inga artiklar att använda i tidningen.
Samt att jag anser, milt uttryckt, att Allegroklubbens hantering av Lars-Olof Norlins eftermäle har varit svagt.
Dessa två faktorer blev incitament till att skapa ett temanummer till minne av Lars-Olof Norlin, där hans person och konstruktioner får den uppskattning som de förtjänar.
Ett stort tack till Hasse Almqvist, som med kort varsel ställde upp och fixade till en välskriven artikel om starten av långfärden med sin K45a.

Normalt bifogas matrikeln med nr 2 av tidningen, så ej denna gång.
Att även nu bifoga matrikeln hade inneburit dubblering av portokostnaden, då portogränsen 100g passeras.
Vi hade då tre val:
1. Acceptera en dubblering av portokostnaden.
2. Skicka med matrikeln men minska tidningen fyra sidor i omfång.
3. Skicka matrikeln med nr 3 av tidningen.
Valet blev att matrikeln får stå över till nr 3 av Allegronytt.

Nästa nummer av tidningen har manusstopp 16 september och jag hoppas på hjälp av er Allegroägare att fylla det numret, så passa på att skriva och fotografera i sommar och det viktigaste, skicka in era bidrag till red@allegroklubben.se.

Önskar alla en skön sommar
Göran F

Hjälp!! Redaktören

april 7th, 2018 by admin

Jag sitter med ett antal tomma sidor till kommande nummer av Allegronytt.
Tar med stor tacksamhet emot text och bilder att fylla dessa med.
Allt som berör Allegrobåtar och segling välkomnas.
Alla nivåer på material behövs.

Gärna fullständiga artiklar med bilder om seglatser och hantering av båten.
Även mindre omfattande bidrag med ett fåtal rader och någon enstaka bild behövs till tidningen.
Så skriv efter vad din tid och ambition tillåter, men skriv snälla 🙂

Långfärder
Semesterseglingen
Weekendseglingen
Tankar (filosofiska, ej vatten bränsle) ombord
Trimning av båt och segel
Förbättringar och ombyggnationer av båten
Val av utrustning till båten
Allt ovanstående uttryckt i ord och bild behövs till Allegronytt.

Dessutom behövs det bilder på Allegrobåtar.
Har du bilder på Allegron och särskilt seglande båtar skicka in dem och dela med dig.
Bilder på seglande båtar är bristvara!

Göran F
red@allegroklubben.se

Årsmötet 2018

april 7th, 2018 by admin

Årsmötet har genomförts och styrelse med flera nya ledamöter har valts.
Rapport från årsmötet kommer i nästa nummer av Allegronytt i slutet av maj månad.