Archive for the ‘Styrelsen’ Category

Motioner till Årsmötet

lördag, 15 december, 2018
Enligt stadgarna ska ev motioner till Årsmötet vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Kallelsen till mötet kan dock ”postas” senast två veckor före mötet. Lite motsägelsefullt så jag tror vi försöker ändra på den ordningen. Men, för tillfället gäller alltså årets sista dag för den som har något förslag till Årsmötet!
Önskar Allegroklubbens medlemmar och alla andra Göd Jul & Gott Nytt År!
Mvh Steve, Ordf

Julfirande ombord på May Be II

torsdag, 13 december, 2018

Julpynta sin Allegro och fira julafton ombord är förmodligen inget som ingår i de normala rutinerna för merparten av Allegroägarna.
Vi har haft förmånen att pröva på ett sådant julfirande, vilket begav sig i Sitges Spanien och har gett många minnesvärda ögonblick, som denna bild.

(Den minnesgode tycker nog att bilden känns bekant, vilket är riktigt, då jag publicerade en likartad bild för ett antal år sedan till en annan jul)

God Jul och Gott Nytt År

Göran F

Nytt nygammalt nummer av Allegronytt

fredag, 7 december, 2018

År 2000 medverkade Allegroklubben på Båtmässan i Älvsjö.
I samband med detta trycktes det ett extranummer av Allegronytt med benämningen mässnummer 1-2000.
Detta nummer av Allegronytt har aldrig skickats ut till medlemmarna utan delades enbart ut till besökare på mässan.
Tidningen fanns inte heller med bland de tidningar som samlats här på hemsidan under medlemsarean.
Jag hittade detta nummer av en slump och nu finns det upplagt på medlemsarean.
Utöver att Allegronytt 2018-4 precis har kommit ut finns alltså ytterligare ett för de flesta oläst nummer av Allegronytt tillgängligt.

Lite Julbonus 🙂

Göran F

Allegronytt 4-2018

fredag, 7 december, 2018

Allegronytt 2018-4 är nu utskickad till medlemmarna.

Detta är den tjockaste och mest innehållsrika tidning, som utgivits under Allegroklubbens snart 50-åriga historia.
Numret har temat ”Segel & Rigg” med hela tolv sidor kring dessa centrala ämnen.
Två artiklar från våra långfärdsseglare Hasse och Leif.
Fritz  sammanfattar essensen i Allegroseglande med slutorden ”Det viktigaste är ju dock att man kan ta sig till Amerika utan be­kymmer”.
Dessutom kommenterar Anna Axelsson, Lars-Olof Norlins yngsta dotter, Allegrons styregenskaper.
Så det finns mycket att läsa 🙂

Är du Allegroseglare och ännu inte medlem i Allegroklubben, är det nu ett lysande tillfälle att bli medlem och kunna ta del av all denna information.

I samband med förra numret av tidningen provade jag att lägga upp några enkäter med anknytning till tidningen på forumet.
Svarsvilligheten från er medlemmar har inte varit särskilt hög.
I detta nummer gör vi ett nytt försök, denna gång läggs enkäterna direkt på hemsidan, i höger kant under Facebookloggan.
Ingen inloggning krävs det är bara att klicka på önskat svar avsluta med ”vote” och sedan kan ni se hur svaren fördelat sig.

Den första frågan är en utvärdering av den tidning som Du just har fått i brevlådan.
Detta nummer har rekordmånga sidor, 24 st och mycket omfattande innehåll.
Portokostnaden är den begränsande faktorn för hur tjock tidningen som kan produceras.
24 sidor kräver ett tunnare papper än i tidigare tidningar.
Bästa kvalitet på papper och tryck ger maximalt 16 sidor.
Detta nummer har alltså 50% mer innehåll till ”priset” av ett tunnare papper och något sämre tryck (märks på vissa bilder) och en högre tryckkostnad.
I enkäten kan du välja mellan dessa två alternativ.
Jämför gärna med det digitala ”originalet” som finns på medlemsarean.
Ditt svar är värdefullt som underlag för utformning av kommande tidningar.

Nästa enkät anknyter till tidningens artikel ”Underhåll av Allegroriggen”, där du kan svara på om du har bytt stående rigg eller tänker göra så.

Göran F

Allegroklubbens enkäter

fredag, 23 november, 2018

Jag har i samband med utskicket av Allegronytt 3-2018 lagt upp tre enkäter på Forumet.
Tråkigt nog har svarsfrekvensen varit väldigt låg.
Jag ser primärt två tänkbara orsaker till detta:
Allegroägarna är inte intresserade av frågor kring sin båt, alternativt att kravet på registrering på forumet är orsak.
Då jag inte riktigt tror på det förstnämnda och hoppas på det sistnämnda har Anna-Carin nu lagt ut enkäterna direkt på hemsidan.
Det krävs ingen inloggning för att rösta, det är bara att markera sitt val och trycka på ”vote”.
Enkäterna finns i höger kolumn under Facebookloggan.

Göran F

Höstmötet inställt

onsdag, 14 november, 2018

Tyvärr lyckades inte försöket att hitta lämplig föredragshållare för ett höstmöte. Vi jobbar vidare och hoppas istället kunna annonsera ett intressant innehåll till årsmötet i mars 2019. Håll utkik här och på klubbens Facebooksida.

Allegroklubben finns nu på facebook

onsdag, 31 oktober, 2018

Äntligen!
Nu finns Allegroklubben på Facebook, leta upp vår gruppsida och begär att få bli medlem. Svara på några enkla frågor och skicka förfrågan. När admin godkänt din förfrågan kan du skriva och svara på inlägg, ställa frågor och ge tips, ladda upp bilder etc. Det är vår förhoppning att denna möjlighet att kommunicera med Allegro-  och Adagioseglare men även andra kosterbåtsägare uppskattas.

Ha det gott!

 

Allegronytt 3-2018

onsdag, 3 oktober, 2018

Allegronytt nr 3-2018 är nu utskickad till medlemmarna och upplagd på medlemssidorna.
Min förhoppning är att med detta nummer erbjuda intressant läsning och information kring Allegrobåtar och långfärd.
Tillsammans med tidningen är även matrikeln för 2018 bifogad.
Matrikeln är tryckt på ett tunnare papper än tidningen, detta för att spara vikt.
Jag har i tidningen tagit upp frågan om Kvantitet kontra Kvalitet, med Postens porto (vikt)  som begränsande faktor.
”Den begränsande parametern är portot, då tidningens vikt styr antal sidor i tidningen. Här är gränsen 100 g därutöver fördubblas portot. Kuvertet väger 20 g, så tidningens vikt får vara maximalt 75 g för att ha viss marginal.
Med en papperskvalitet som i detta nummer innebär det maximalt 16 sidor (detta nr har 12 sidor). Vid samma papperskvalitet som i den bifogade matrikeln så ges 24 sidor.”
Min fråga är, vill du som medlem ha bästa kvalitet på tryck och papper men färre antal sidor i tidningen, eller ett tunnare papper med något sämre tryck, givetvis i färg, men flera sidor, och därmed flera artiklar?
För att få svar på detta har jag ställt frågan i Allegroklubbens forum, där kan du gå in och rösta på vilket alternativ du finner passande.
För att rösta på forumet måste du vara registrerad användare på forumet, är du ej det så kan du enkelt skapa en egen inloggning och därefter besvara enkäten. 

I tidningen finns en artikel med rubriken ”Förbättra Allegrons styregenskaper” här tas problemet med Allegrons ”trögstyrdhet” upp.
Detta borde vara en intressant fråga för de flesta Allegroägare, därför har jag skapat en ny tråd i forumet, där kan detta ämne diskuteras och en enkät kring detta går att fylla i.
J
ag hoppas att du som medlem fått en intressant tidning i brevlådan och att du även går in på forumet och fyller i enkäterna.
Ambitionen och avsikten med detta är att skapa interaktivitet mellan tidning och hemsida och ge ett ytterligare mervärde för dig som medlem i Allegroklubben.

Du som inte är medlem, men som ändå är intresserad av att förbättra styregenskaperna på din Allegro rekommenderas bli medlem och få tillgång till nämnda artikel.
Information om hur man blir medlem finns här på hemsidan.

Önskar alla Allegroägare en  lättstyrd båt
Göran F