Archive for the ‘Styrelsen’ Category

Höstmötet inställt

onsdag, 14 november, 2018

Tyvärr lyckades inte försöket att hitta lämplig föredragshållare för ett höstmöte. Vi jobbar vidare och hoppas istället kunna annonsera ett intressant innehåll till årsmötet i mars 2019. Håll utkik här och på klubbens Facebooksida.

Allegroklubben finns nu på facebook

onsdag, 31 oktober, 2018

Äntligen!
Nu finns Allegroklubben på Facebook, leta upp vår gruppsida och begär att få bli medlem. Svara på några enkla frågor och skicka förfrågan. När admin godkänt din förfrågan kan du skriva och svara på inlägg, ställa frågor och ge tips, ladda upp bilder etc. Det är vår förhoppning att denna möjlighet att kommunicera med Allegro-  och Adagioseglare men även andra kosterbåtsägare uppskattas.

Ha det gott!

 

Allegronytt 3-2018

onsdag, 3 oktober, 2018

Allegronytt nr 3-2018 är nu utskickad till medlemmarna och upplagd på medlemssidorna.
Min förhoppning är att med detta nummer erbjuda intressant läsning och information kring Allegrobåtar och långfärd.
Tillsammans med tidningen är även matrikeln för 2018 bifogad.
Matrikeln är tryckt på ett tunnare papper än tidningen, detta för att spara vikt.
Jag har i tidningen tagit upp frågan om Kvantitet kontra Kvalitet, med Postens porto (vikt)  som begränsande faktor.
”Den begränsande parametern är portot, då tidningens vikt styr antal sidor i tidningen. Här är gränsen 100 g därutöver fördubblas portot. Kuvertet väger 20 g, så tidningens vikt får vara maximalt 75 g för att ha viss marginal.
Med en papperskvalitet som i detta nummer innebär det maximalt 16 sidor (detta nr har 12 sidor). Vid samma papperskvalitet som i den bifogade matrikeln så ges 24 sidor.”
Min fråga är, vill du som medlem ha bästa kvalitet på tryck och papper men färre antal sidor i tidningen, eller ett tunnare papper med något sämre tryck, givetvis i färg, men flera sidor, och därmed flera artiklar?
För att få svar på detta har jag ställt frågan i Allegroklubbens forum, där kan du gå in och rösta på vilket alternativ du finner passande.
För att rösta på forumet måste du vara registrerad användare på forumet, är du ej det så kan du enkelt skapa en egen inloggning och därefter besvara enkäten. 

I tidningen finns en artikel med rubriken ”Förbättra Allegrons styregenskaper” här tas problemet med Allegrons ”trögstyrdhet” upp.
Detta borde vara en intressant fråga för de flesta Allegroägare, därför har jag skapat en ny tråd i forumet, där kan detta ämne diskuteras och en enkät kring detta går att fylla i.
J
ag hoppas att du som medlem fått en intressant tidning i brevlådan och att du även går in på forumet och fyller i enkäterna.
Ambitionen och avsikten med detta är att skapa interaktivitet mellan tidning och hemsida och ge ett ytterligare mervärde för dig som medlem i Allegroklubben.

Du som inte är medlem, men som ändå är intresserad av att förbättra styregenskaperna på din Allegro rekommenderas bli medlem och få tillgång till nämnda artikel.
Information om hur man blir medlem finns här på hemsidan.

Önskar alla Allegroägare en  lättstyrd båt
Göran F

 

Allegronytt 2-2018

tisdag, 29 maj, 2018

finns det nya numret av Allegronytt upplagt på medlemssidorna och förhoppningsvis även i tryckt form i medlemmarnas brevlådor.
Min förhoppning är att det nya numret av Allegronytt ska vara läsvärt och intressant för våra medlemmar.
Förutsättningarna inför produktionen av numret var:
Begränsat med tid och inga artiklar att använda i tidningen.
Samt att jag anser, milt uttryckt, att Allegroklubbens hantering av Lars-Olof Norlins eftermäle har varit svagt.
Dessa två faktorer blev incitament till att skapa ett temanummer till minne av Lars-Olof Norlin, där hans person och konstruktioner får den uppskattning som de förtjänar.
Ett stort tack till Hasse Almqvist, som med kort varsel ställde upp och fixade till en välskriven artikel om starten av långfärden med sin K45a.

Normalt bifogas matrikeln med nr 2 av tidningen, så ej denna gång.
Att även nu bifoga matrikeln hade inneburit dubblering av portokostnaden, då portogränsen 100g passeras.
Vi hade då tre val:
1. Acceptera en dubblering av portokostnaden.
2. Skicka med matrikeln men minska tidningen fyra sidor i omfång.
3. Skicka matrikeln med nr 3 av tidningen.
Valet blev att matrikeln får stå över till nr 3 av Allegronytt.

Nästa nummer av tidningen har manusstopp 16 september och jag hoppas på hjälp av er Allegroägare att fylla det numret, så passa på att skriva och fotografera i sommar och det viktigaste, skicka in era bidrag till red@allegroklubben.se.

Önskar alla en skön sommar
Göran F

Hjälp!! Redaktören

lördag, 7 april, 2018

Jag sitter med ett antal tomma sidor till kommande nummer av Allegronytt.
Tar med stor tacksamhet emot text och bilder att fylla dessa med.
Allt som berör Allegrobåtar och segling välkomnas.
Alla nivåer på material behövs.

Gärna fullständiga artiklar med bilder om seglatser och hantering av båten.
Även mindre omfattande bidrag med ett fåtal rader och någon enstaka bild behövs till tidningen.
Så skriv efter vad din tid och ambition tillåter, men skriv snälla 🙂

Långfärder
Semesterseglingen
Weekendseglingen
Tankar (filosofiska, ej vatten bränsle) ombord
Trimning av båt och segel
Förbättringar och ombyggnationer av båten
Val av utrustning till båten
Allt ovanstående uttryckt i ord och bild behövs till Allegronytt.

Dessutom behövs det bilder på Allegrobåtar.
Har du bilder på Allegron och särskilt seglande båtar skicka in dem och dela med dig.
Bilder på seglande båtar är bristvara!

Göran F
red@allegroklubben.se

Årsmötet 2018

lördag, 7 april, 2018

Årsmötet har genomförts och styrelse med flera nya ledamöter har valts.
Rapport från årsmötet kommer i nästa nummer av Allegronytt i slutet av maj månad.

Årsmöte 2018

lördag, 24 februari, 2018

Årsmötet äger rum söndagen 2018-03-25 kl 1500 i Östertälje båtklubbs lokaler. Vi hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna!

Vi återkommer med uppdatering om föredrag.

Tekniskt problem med forumet

söndag, 28 januari, 2018

UPPDATERING: Forumproblemen verkar nu vara lösta. Upplever ni fortfarande problem, hör av er till webmaster@allegroklubben.se

Vi upplever just nu tekniska problem med forumet. Problemet är felanmält till webhotellet, vi hoppas på en snabb lösning.