Archive for the ‘Styrelsen’ Category

Sommarträff 2019

onsdag, 22 maj, 2019

Helgen 26 – 28 juli önskar vi er välkomna till en informell sommarträff på ön Lacka ca 5 Nm norr om Nynäshamn. Ön är Nynäshamns SS klubbholme. Träffen blir en övning i improvisation och om utfallet blir positivt kanske vi upprepar detta första försök redan nästa år. NSS tar ut en hamnavgift om 50:-/båt och dygn. 

Historiskt har klubbens sommarträffar varit populära men tyvärr minskat i intresse och till sist avsomnat. Klubben vill med detta initiativ återuppta dessa träffar och har även bjudit in övriga ”kosterbåtsklubbar” att delta. Vi hälsar också vår ”systerklubb” Fortissimoklubben välkommen. Ambitionen är att hitta gemensamma nämnare och naturligtvis en trevlig helg. Förhoppning är att kunna knyta kontakter för fortsatt samarbete i syfte att öka intresset och skapa uppmärksamhet kring kosterbåten som klassisk båttyp.

Eventuell ny info kommer publiceras här på klubbens hemsida och vår facebooksida. Välkomna!

Vandringspris

tisdag, 16 april, 2019

I Allegroklubbens ”samlingar” bestående av några kaffetermosar, engångsmuggar och div papper fanns även denna glasvas. ”Eva Norlins Vandringspris”.

Den har i något sammanhang fungerat som vandringspris och utdelats varje år mellan åren 1970 – 1994. Någon därute som kan berätta om detta?

Det finns plats för fler graverade namn men vad ska vi använda den till? Kom gärna med förslag!

Årsmöte söndag 10 mars

torsdag, 7 mars, 2019

Nu finns de dokument som kommer att föredras på årsmötet publicerade här på hemsidan. Du hittar dem bakom inloggning på medlemssidorna. Dokumenten kommer att finnas i begränsad omfattning på papper att tillgå vid årsmötet.

Välkommen, kl 13.00 – 15.00 i lokal K14 på båtmässan i Älvsjö. För att närvara vid årsmötet behöver du entrébiljett till båtmässan. Medlem kan köpa biljett till reducerat pris á 100:-/st (ord. 190:-/st) som insättes på föreningens postgiro 71 99 46 – 6. Hör av dig till ordf@allegroklubben.se när så skett så skickas en digital biljett via mail. OBS! Erbjudandet om entrébiljett till reducerat pris gäller endast medlem och antalet är begränsat.

Motioner till Årsmötet

lördag, 15 december, 2018
Enligt stadgarna ska ev motioner till Årsmötet vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Kallelsen till mötet kan dock ”postas” senast två veckor före mötet. Lite motsägelsefullt så jag tror vi försöker ändra på den ordningen. Men, för tillfället gäller alltså årets sista dag för den som har något förslag till Årsmötet!
Önskar Allegroklubbens medlemmar och alla andra Göd Jul & Gott Nytt År!
Mvh Steve, Ordf

Höstmötet inställt

onsdag, 14 november, 2018

Tyvärr lyckades inte försöket att hitta lämplig föredragshållare för ett höstmöte. Vi jobbar vidare och hoppas istället kunna annonsera ett intressant innehåll till årsmötet i mars 2019. Håll utkik här och på klubbens Facebooksida.

Allegroklubben finns nu på facebook

onsdag, 31 oktober, 2018

Äntligen!
Nu finns Allegroklubben på Facebook, leta upp vår gruppsida och begär att få bli medlem. Svara på några enkla frågor och skicka förfrågan. När admin godkänt din förfrågan kan du skriva och svara på inlägg, ställa frågor och ge tips, ladda upp bilder etc. Det är vår förhoppning att denna möjlighet att kommunicera med Allegro-  och Adagioseglare men även andra kosterbåtsägare uppskattas.

Ha det gott!

 

Allegronytt 3-2018

onsdag, 3 oktober, 2018

Allegronytt nr 3-2018 är nu utskickad till medlemmarna och upplagd på medlemssidorna.
Min förhoppning är att med detta nummer erbjuda intressant läsning och information kring Allegrobåtar och långfärd.
Tillsammans med tidningen är även matrikeln för 2018 bifogad.
Matrikeln är tryckt på ett tunnare papper än tidningen, detta för att spara vikt.
Jag har i tidningen tagit upp frågan om Kvantitet kontra Kvalitet, med Postens porto (vikt)  som begränsande faktor.
”Den begränsande parametern är portot, då tidningens vikt styr antal sidor i tidningen. Här är gränsen 100 g därutöver fördubblas portot. Kuvertet väger 20 g, så tidningens vikt får vara maximalt 75 g för att ha viss marginal.
Med en papperskvalitet som i detta nummer innebär det maximalt 16 sidor (detta nr har 12 sidor). Vid samma papperskvalitet som i den bifogade matrikeln så ges 24 sidor.”
Min fråga är, vill du som medlem ha bästa kvalitet på tryck och papper men färre antal sidor i tidningen, eller ett tunnare papper med något sämre tryck, givetvis i färg, men flera sidor, och därmed flera artiklar?
För att få svar på detta har jag ställt frågan i Allegroklubbens forum, där kan du gå in och rösta på vilket alternativ du finner passande.
För att rösta på forumet måste du vara registrerad användare på forumet, är du ej det så kan du enkelt skapa en egen inloggning och därefter besvara enkäten. 

I tidningen finns en artikel med rubriken ”Förbättra Allegrons styregenskaper” här tas problemet med Allegrons ”trögstyrdhet” upp.
Detta borde vara en intressant fråga för de flesta Allegroägare, därför har jag skapat en ny tråd i forumet, där kan detta ämne diskuteras och en enkät kring detta går att fylla i.
J
ag hoppas att du som medlem fått en intressant tidning i brevlådan och att du även går in på forumet och fyller i enkäterna.
Ambitionen och avsikten med detta är att skapa interaktivitet mellan tidning och hemsida och ge ett ytterligare mervärde för dig som medlem i Allegroklubben.

Du som inte är medlem, men som ändå är intresserad av att förbättra styregenskaperna på din Allegro rekommenderas bli medlem och få tillgång till nämnda artikel.
Information om hur man blir medlem finns här på hemsidan.

Önskar alla Allegroägare en  lättstyrd båt
Göran F

 

Allegronytt 2-2018

tisdag, 29 maj, 2018

finns det nya numret av Allegronytt upplagt på medlemssidorna och förhoppningsvis även i tryckt form i medlemmarnas brevlådor.
Min förhoppning är att det nya numret av Allegronytt ska vara läsvärt och intressant för våra medlemmar.
Förutsättningarna inför produktionen av numret var:
Begränsat med tid och inga artiklar att använda i tidningen.
Samt att jag anser, milt uttryckt, att Allegroklubbens hantering av Lars-Olof Norlins eftermäle har varit svagt.
Dessa två faktorer blev incitament till att skapa ett temanummer till minne av Lars-Olof Norlin, där hans person och konstruktioner får den uppskattning som de förtjänar.
Ett stort tack till Hasse Almqvist, som med kort varsel ställde upp och fixade till en välskriven artikel om starten av långfärden med sin K45a.

Normalt bifogas matrikeln med nr 2 av tidningen, så ej denna gång.
Att även nu bifoga matrikeln hade inneburit dubblering av portokostnaden, då portogränsen 100g passeras.
Vi hade då tre val:
1. Acceptera en dubblering av portokostnaden.
2. Skicka med matrikeln men minska tidningen fyra sidor i omfång.
3. Skicka matrikeln med nr 3 av tidningen.
Valet blev att matrikeln får stå över till nr 3 av Allegronytt.

Nästa nummer av tidningen har manusstopp 16 september och jag hoppas på hjälp av er Allegroägare att fylla det numret, så passa på att skriva och fotografera i sommar och det viktigaste, skicka in era bidrag till red@allegroklubben.se.

Önskar alla en skön sommar
Göran F