Allegronytt 4-2018

Allegronytt 2018-4 är nu utskickad till medlemmarna.

Detta är den tjockaste och mest innehållsrika tidning, som utgivits under Allegroklubbens snart 50-åriga historia.
Numret har temat ”Segel & Rigg” med hela tolv sidor kring dessa centrala ämnen.
Två artiklar från våra långfärdsseglare Hasse och Leif.
Fritz  sammanfattar essensen i Allegroseglande med slutorden ”Det viktigaste är ju dock att man kan ta sig till Amerika utan be­kymmer”.
Dessutom kommenterar Anna Axelsson, Lars-Olof Norlins yngsta dotter, Allegrons styregenskaper.
Så det finns mycket att läsa 🙂

Är du Allegroseglare och ännu inte medlem i Allegroklubben, är det nu ett lysande tillfälle att bli medlem och kunna ta del av all denna information.

I samband med förra numret av tidningen provade jag att lägga upp några enkäter med anknytning till tidningen på forumet.
Svarsvilligheten från er medlemmar har inte varit särskilt hög.
I detta nummer gör vi ett nytt försök, denna gång läggs enkäterna direkt på hemsidan, i höger kant under Facebookloggan.
Ingen inloggning krävs det är bara att klicka på önskat svar avsluta med ”vote” och sedan kan ni se hur svaren fördelat sig.

Den första frågan är en utvärdering av den tidning som Du just har fått i brevlådan.
Detta nummer har rekordmånga sidor, 24 st och mycket omfattande innehåll.
Portokostnaden är den begränsande faktorn för hur tjock tidningen som kan produceras.
24 sidor kräver ett tunnare papper än i tidigare tidningar.
Bästa kvalitet på papper och tryck ger maximalt 16 sidor.
Detta nummer har alltså 50% mer innehåll till ”priset” av ett tunnare papper och något sämre tryck (märks på vissa bilder) och en högre tryckkostnad.
I enkäten kan du välja mellan dessa två alternativ.
Jämför gärna med det digitala ”originalet” som finns på medlemsarean.
Ditt svar är värdefullt som underlag för utformning av kommande tidningar.

Nästa enkät anknyter till tidningens artikel ”Underhåll av Allegroriggen”, där du kan svara på om du har bytt stående rigg eller tänker göra så.

Göran F

Kommentarer inaktiverade.