Allegronytt 3-2018

Allegronytt nr 3-2018 är nu utskickad till medlemmarna och upplagd på medlemssidorna.
Min förhoppning är att med detta nummer erbjuda intressant läsning och information kring Allegrobåtar och långfärd.
Tillsammans med tidningen är även matrikeln för 2018 bifogad.
Matrikeln är tryckt på ett tunnare papper än tidningen, detta för att spara vikt.
Jag har i tidningen tagit upp frågan om Kvantitet kontra Kvalitet, med Postens porto (vikt)  som begränsande faktor.
”Den begränsande parametern är portot, då tidningens vikt styr antal sidor i tidningen. Här är gränsen 100 g därutöver fördubblas portot. Kuvertet väger 20 g, så tidningens vikt får vara maximalt 75 g för att ha viss marginal.
Med en papperskvalitet som i detta nummer innebär det maximalt 16 sidor (detta nr har 12 sidor). Vid samma papperskvalitet som i den bifogade matrikeln så ges 24 sidor.”
Min fråga är, vill du som medlem ha bästa kvalitet på tryck och papper men färre antal sidor i tidningen, eller ett tunnare papper med något sämre tryck, givetvis i färg, men flera sidor, och därmed flera artiklar?
För att få svar på detta har jag ställt frågan i Allegroklubbens forum, där kan du gå in och rösta på vilket alternativ du finner passande.
För att rösta på forumet måste du vara registrerad användare på forumet, är du ej det så kan du enkelt skapa en egen inloggning och därefter besvara enkäten. 

I tidningen finns en artikel med rubriken ”Förbättra Allegrons styregenskaper” här tas problemet med Allegrons ”trögstyrdhet” upp.
Detta borde vara en intressant fråga för de flesta Allegroägare, därför har jag skapat en ny tråd i forumet, där kan detta ämne diskuteras och en enkät kring detta går att fylla i.
J
ag hoppas att du som medlem fått en intressant tidning i brevlådan och att du även går in på forumet och fyller i enkäterna.
Ambitionen och avsikten med detta är att skapa interaktivitet mellan tidning och hemsida och ge ett ytterligare mervärde för dig som medlem i Allegroklubben.

Du som inte är medlem, men som ändå är intresserad av att förbättra styregenskaperna på din Allegro rekommenderas bli medlem och få tillgång till nämnda artikel.
Information om hur man blir medlem finns här på hemsidan.

Önskar alla Allegroägare en  lättstyrd båt
Göran F

 

Kommentarer inaktiverade.