Höjd Medlemsavgift 2021

Mer än dubbelt så många som vid ett normalt årsmöte tog chansen att påverka utfallet av ”årets” förhandling. Flera har uttryck sitt gillande att besvara det digitala frågeformuläret. Styrelsen tackar för förtroendet och det stöd vi fått. ”Mötet” beslutade enl förslag att höja medlemsavgiften till 250 kr/år. Sista betalningsdag 31/3 – 2021.
Enklast betalar du genom att sätta in 250 kr (300 kr för utlandsboende) på föreningens plusgiro 71 99 46 – 6 och uppge namn, adress, telefon, mailadress och eventuell båttyp och segelnummer. Kan du inte ange uppgifterna i samband med betalningen mailar du dem till kassören. Har du några frågor kan du alltid kontakta vår webbansvarige.

Från utlandet betalar med IBAN: SE06 9500 0099 6026 0719 9466 och Swift/Bic-kod: NDEASESS   

Inom snar framtid kommer du kunna betala medlemsavgiften via Swish.

Kommentarer inaktiverade.