Allegroklubbens
 Fotoalbum

Allmänt

Fotoalbumet innehåller de bilder, som fanns i det tidigare fotoalbumet, samt kompletterat med ytterligare bilder.
Dessa bilder har dåligt med information kopplat till sig, båtnamn, fotograf och datum saknas för de flesta bilderna.
Tar tacksamt emot sådana uppgifter, skicka dem till webmaster@allegroklubben.se

Dessa bilder har samlats under flera ansvariga och upphovsrätt kan vara oklar. Är det någon som fått sina bilder publicerade utan sitt medgivande, kontakta webmaster@allegroklubben.se för att få bilderna borttagna.

 Åtkomst

Fotoalbumet har flera åtkomstnivåer.
Den första nivån är åtkomlig för alla internetanvändare.
Här visas ett antal bilder, som visar de olika båttypernas särdrag.
Nästa nivå är för medlemmar och kräver inloggning, inloggningsuppgifter finns på medlemsarean.
Här visas alla bilder i albumet, mer än 100 bilder, bl.a. tekniska lösningar och bilder från klubbens fototävlingar.

Det finns möjlighet för medlemmar att själv ladda upp sina bilder till fotoalbumet, detta kräver personliga användaruppgifter, dessa erhålles genom att kontakta webmaster@allegroklubben.se

Gå till fotoalbumet