Välkommen som medlem i Allegroklubben!

Allegroklubben är en förening för alla som äger eller är intresserade av Allegro eller Adagiobåtar. Utgående från det klassiska kosterbåtskonceptet har Lars-Olof Norlin konstruerat robusta och välseglande båtar som passar lika bra på de stora haven som i våra grunduppfyllda skärgårdar.

Vi strävar efter att alla Allegro- och Adagio-ägare ska vilja vara medlemmar i föreningen! Inte minst för att få tillgång till båtwikin som finns på medlemsarean. Om du aktivt valt bort att bli medlem, skriv gärna och berätta varför så att vi kan bli bättre!

Som medlem i Allegroklubben får du möjlighet att gå på våra föredrag, studiebesök och möten. Du får AllegroNytt fyra gånger om i året. I tidningen kan du dela med dig av dina erfarenheter och fråga andra medlemmar om råd. Du kan även annonsera gratis där. Den Tekniska kommittén kan du fråga till råds.

Du kan även köpa våra skrifter och annat material till självkostnadspris. Gå till Beställningssidan

Att vara medlem i klubben kostar 150 kr. Då får man tidningen, möjlighet att gå på föredrag, studiebesök och delta vi våra övriga träffar.

Medlemsavgiften gäller för kalenderåret oavsett när den betalas in. Man får alla årets tidningar och kan köpa skrifter etc till medlemspris. Även om man blir medlem i november måste man alltså betala igen det påföljande året.

Enklast blir man medlem genom att sätta in 150 kr på föreningens postgiro 71 99 46 - 6 och uppge namn, adress, telefon, mailadress och eventuell båttyp och segelnummer. Kan du inte ange uppgifterna i samband med betalningen mailar du dem till kassören. Har du några frågor kan du alltid kontakta vår webansvarige.