….vad kan du göra för Allegroklubben?

Nu är det hög tid att du som kan hjälpa till tar ett steg fram! Inget gör sig själv och det gäller i högsta grad även arbetet med allegroklubbens verksamhet. Delar vi på gracerna blir inte uppgiften alltför betungande och dessutom oftast rolig. Inte sällan bidrar positiv feedback och trevliga videomöten till att engagemanget känns meningsfullt. Just nu behöver vi hjälp med följande uppdrag.

– Styrelseledamot (gärna adagioägare)

– Styrelseledamot/Sekreterare (skriver och arkiverar protokoll etc)

– Styrelseledamot/Klubbmästare (initierar klubbaktiviteter/träffar, gärna digitalt)

– Styrelseledamot/biträdande Webmaster/Webmaster (nuvarande webmaster ger sig ut på långsegling våren 2022) Klubben har licens för Divi template och hemsidan görs i wordpress. Du bör med andra ord ha lite kläm på hur man gör hemsidor men inte nödvändigtvis kodning.

– Revisorer (granskar klubbens räkenskaper)

– Tidningsdistributörer (packar och levererar tidningar till posten 4ggr/år, du bor i Sth)

Därutöver ser vi gärna att du som kan, och vill, bistår redaktören i jakten på innehåll och aktivt deltar i produktionen av klubbtidningen. Tidningen är en mycket uppskattad del av klubbens olika informationsplattformar, hemsida och Facebook kompletterar pappersformatet.

Du kanske undrar varför vi efterlyser funktionärer via klubbtidningen. Förklaringen är att klubben saknar, och länge saknat, Valberedning. Det är dessutom inte den enklaste uppgiften då valberedare historiskt sett letat kandidater i sitt eget nätverk av allegro- och adagioseglare. Inte sällan kontaktades då de man kände i regionen.

Med möjligheten att hålla möten och träffar via internet med appar som Skype, Zoom etc har bostadsort ingen avgörande betydelse. Nuvarande styrelse har inte träffats fysiskt sedan årsmötet i mars 2019. Det är alltså möjligt, och önskvärt, att styrelsens medlemmar representerar allegro- och adagioseglare i hela landet. Du som tycker det kunde vara intressant att bidra till klubbens fortlevnad och utveckling får gärna höra av dig till någon i styrelsen t ex ordf@allegroklubben.se , kassor@allegroklubben.se eller webmaster@allegroklubben.se så berättar vi mer om uppdragets innehåll.

Mvh Steve Franzén, Ordförande